Zakres działalności

Dzienny Dom Seniora w Wieprzu

Zadanie publiczne realizowane jest w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Dzienny Dom Seniora jest instytucją wspierającą osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Wieprz, nieaktywne zawodowo dla których są świadczone usługi:

– opiekuńczo-pielęgnacyjne, które polegają na pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz pomocy w dbaniu o higienę osobistą.

– aktywizująco-usprawniające. Uczestnicy projektu otrzymują formy wsparcia w zakresie poprawienia sprawności fizycznej oraz polepszenia funkcji poznawczych. Udział w zajęciach z muzykoterapii, biblioterapii, terapii kulinarnej i ruchowej.

– wspomagające. Polegające na współpracy z rodziną, udzielaniu wsparcia w zachowaniu więzi i kontaktów z współuczestnikami Dziennego Domu Senior +, wzmocnienie psychologiczne – wskazanie możliwości spędzania czasu wolnego poza placówką, motywowanie do podjęcia aktywności i uczestnictwa w zajęciach.

Wszystkie zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych i ich celem jest eliminowanie wykluczenia społecznego.

Każdy uczestnik ma zapewnione dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiad. Ośrodek w ramach zadań oferuje wyżej wymienione formy wsparcia, prowadzone przez wykwalifikowany personel tj. opiekuna, psychologa, animatora kulturalnego, fizjoterapeutę i pielęgniarkę. Dodatkowym atutem są dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiad oraz dowóz seniorów w razie konieczności. Pobyt seniorów w naszej placówce pozwala pracującym opiekunom rodzinnym na realizacje dotychczasowej pracy zarobkowej, natomiast w przypadku niepracujących osób umożliwi podjęcia zatrudnienia.

Wszystkie działania realizowane są zgodnie z opracowanym Miesięcznym Planem Pracy i Indywidualnym Planie Działania opracowanym przez Zespół dla każdego Seniora, z uwzględnieniem predyspozycji i zainteresowań .

W styczniu zorganizowano Dzień Babci i Dziadka. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w teleturnieju Familiada i w quizie muzycznym. Był to powrót do wspomnień z lat młodości, pierwszych miłości. Przygotowane piosenki sprawiły, że nie u jednego Seniora zakręciła się łza w oku.

Luty był również obfity – 14 lutego w Dzień Świętego Walentego Seniorzy wspominali pierwsze zauroczenia, miłości. Kilka dni później uczestniczyli w zabawie karnawałowej. Były odświętne stroje, tańce i „zabawy ostatkowe”.

Realizatorzy projektu dbają o bezpieczeństwo dlatego zorganizowano spotkanie z Pracownikiem Komisariatu Policji w Andrychowie, który przybliżył Seniorom informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie naszej Gminy, a także omówił liczne zagrożenia na jakie są narażeni osoby starsze. Przestrzegał przed oszustami, naciągaczami oraz doradzał działania, które powinny być podejmowane, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom.

marzec 2020